Cart: 0 item (s) - £0.00
Barley Kitchen Splashback​​​​​​​​​​​​​​

Kitchen Splashbacks

Tilepanel Brick, Bevelled Black Horizontal 5071-MTPBHBL
£80.83
Black Brick Effect Kitchen Splashback
Tilepanel Brick, Bevelled Red Horizontal 5036-MTPBHRD
£80.83
Red Brick Effect Kitchen Splashback
Tilepanel Brick, Bevelled White Horizontal 5101-MTPBHWH
£80.83
White Brick Effect Kitchen Splashback
Price guarantee